Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Heeft u interesse om uw kind aan te melden op Kindcentrum Kasteelhoeve? Graag nodigen wij u dan eerst uit voor een groepsgewijze rondleiding op ons kindentrum, deze kunt u aanvragen via ons webcontactformulier o.v.v. de naam, de geboortedatum van uw kind, uw contactgegevens en naar welk onderdeel (Breed, VSO-BSO en/of onderwijs) uw interesse tijdens de rondleiding uitgaat.

Onze administratie neemt dan z.s.m. contact met u op voor het maken van een afspraak. Meer informatie rondom het aanmelden bij ons op school krijgt u tijdens de rondleiding en kunt u lezen onder de rubriek “Aanmelden en inschrijven leerlingen”.

 

 

Heeft u aanvullende vragen of wilt u een afspraak maken voor een rondleiding?
Neem dan contact op met NAAM + URL CONTACT.

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het ons onderwijs bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Het aanmelden van uw kind is mogelijke vanaf zijn/ haar derde verjaardag. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden.

Via het contactformulier kunt u een afspraak maken voor een groepsgewijze rondleiding en kennismaking met onze directeur. Onze administratie neemt dan contact met u op om een afspraak in te plannen. Tijdens de rondleiding wordt uiteraard ook meer verteld over onze dag- en peuteropvang, onze buitenschoolse opvang en overige mogelijkheden binnen ons kindcentrum.

Als u na het lezen van de website, de schoolgids en na het bijwonen van een rondleiding en kennismakingsgesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, dan kunt u het ontvangen intakeformulier inleveren of toesturen naar onze school. Jullie ontvangen vervolgens een  ontvangstbevestiging en er wordt evenuteel een intakegesprek met de directeur ingepland. Mocht u tijdens onze rondleiding geen intakeformulier hebben ontvangen, dan kunt u deze alsnog aanvragen via directie.kasteelhoeve@catent.nl

Tijdens dit intakegesprek wisselen we informatie uit over uw kind. De school krijgt via dit gesprek zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Uiteindelijk beslist de directie of inschrijving daadwerkelijk plaats kan vinden. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen. Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur met u meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.

Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan legt ons administratief medewerker de gegevens van uw kind vast in de schooladministratie. Ongeveer 4 tot 6 weken voor de vierde verjaardag van uw kind neemt de leerkracht contact met u op. Uw kind mag een aantal ochtenden komen wennen in de nieuwe klas en u krijgt alle informatie over de groep. Kinderen die in de laatste 6 weken voor of in de zomervakantie 4 jaar worden, kunnen niet regulier wennen en worden in plaats daarvan uitgenodigd voor het jaarlijks schoolbrede “overvliegermoment”.

Kinderen die tussen 1 december en 31 mei jarig zijn, kunnen starten in een instroomgroep.

Aanmelden en inschrijven leerlingen

Vanaf 23 augustus 2022 is Kinderopvang Catent gestart met buitenschoolse opvang en Kinderopvang Breed met dagopvang en peuteropvang op Kindcentrum Kasteelhoeve.

Meer informatie over Kindcentrum Kasteelhoeve

Kijk voor meer informatie op deze website onder het kopje:Aanmelden Hier kunt u alle informatie vinden over onze kinderopvang.

 


Kinderopvang Breed

Met ingang van 23 augustus 2021 zal Kinderopvang Breed binnen Kindcentrum Kasteelhoeve dagopvang en peuteropvang gaan aanbieden. Wij zullen samen met de Kasteelhoeve en Kinderopvang Catent gaan toewerken naar een pedagogisch curriculum waar wij vanuit onze gezamenlijke expertises zullen toewerken naar een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.

Dagopvang

Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Wanneer kinderen vertrouwen hebben in zichzelf, staan zij open voor groei en ontwikkeling.

Wij starten één verticale groep van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4. Het kinderdagverblijf is dagelijks geopend van 07:00 – 19:00 uur. Dagopvang is zowel vast als flexibel af te nemen.

Peuteropvang

Op de peuteropvang van Kinderopvang Breed kunnen peuters spelenderwijs ontdekken en leren. Hier kunnen ze alvast wennen aan hoe het straks op de basisschool zal zijn: samen met leeftijdsgenootjes beginnen in de kring en gezamenlijke activiteiten doen, maar ook zelfstandig in prentenboeken neuzen of een spelletje doen aan tafel.

De peuteropvang is tijdens schoolweken geopend op maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:00 uur (inclusief lunch) en bestaat uit maximaal 16 kinderen.

Informatie/ aanmelden

Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. de dagopvang of peuteropvang kunt u ons telefonisch bereiken op: 06 – 31 28 14 09 of per mail info@kinderopvangbreed.nl. Verder informatie over onze tarieven en werkwijze kunt u vinden op onze site www.kinderopvangbreed.nl. Aanmelden kan heel gemakkelijk via onze site, graag in de opmerking aangeven dat het om de nieuwe locatie binnen Kindcentrum Kasteelhoeve gaat.

KInderopvang Breed