Alle informatie over

Kinderopvang op Kasteelhoeve

Op Kindcentrum Kasteelhoeve is er dagelijks voor- en naschoolse opvang, peuteropvang en dagopvang aanwezig. Samen met Kinderopvang Breed (baby/peuteropvang) en Catent Kinderopvang (VSO/BSO) wordt er een doorgaande lijn gecreëerd van 10 t/m 12 jaar onder de naam: Kindcentrum Kasteelhoeve (registratienummer: 309750805).

 

Op Kindcentrum Kasteelhoeve willen wij zo kindgericht mogelijk werken. De BSO moet een fijne vrije tijdsvoorziening zijn voor kinderen. De methode: ‘KiVa’ staat ook buiten school centraal. Een veilig en fijn leefklimaat is de basis voor een fijne BSO-tijd. Deze pedagogisch aanpak zetten wij voor en na schooltijd door.

Interesse om bij ons te komen werken als Pedagogisch medewerker? Klik hier voor onze vacature.

Kinderen van Kindcentrum Kasteelhoeve kunnen aangemeld worden voor de buitenschoolse opvang. Dagelijks is er op doordeweekse dagen tussen 7:00 uur en 18:30 uur mogelijkheid tot opvang. Het aanbod van de buitenschoolse opvang is divers. Zo bieden wij verschillende activiteiten. Er is een sport-, muziek-, en cultureel aanbod. Kinderen hebben op Kindcentrum Kasteelhoeve echt iets te kiezen. De middag start in de eigen stamgroep. Elk kind heeft een eigen mentor. Vervolgens zijn er twee momenten op de dag dat kinderen activiteiten kunnen kiezen; tussen 15:00-15.45 uur en 16:00-16.45 uur. Uiteraard verschilt dit op een dag met een middag die start vanaf 12:30 uur. Vanaf 17:00/17:30 uur kunnen kinderen worden opgehaald.

Medewerkers buitenschoolse opvang Kindcentrum Kasteelhoeve

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door enthousiaste medewerkers die zowel in de buitenschoolse opvang als in het onderwijs werken. Zo zorgen wij samen voor een optimale doorgaande lijn. Klik hier voor meer informatie over de medewerkers van ons kindcentrum. De coördinator van de buitenschoolse opvang is Roel Timmer. Hij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (ochtend) bereikbaar voor alle vragen met betrekking tot de buitenschoolse opvang op Kindcentrum Kasteelhoeve. Hij is makkelijk te bereiken via r.timmer@catent.nl of telefoonnummer: 06-10611920.

LRK-nummer

Kinderopvang Breed is geregistreerd voor de dag- en peuteropvang. Voor meer informatie over Kinderopvang Breed binnen het Kindcentrum Kasteelhoeve kijk op de website: www.kinderopvangbreed.nl.

Vanaf 1 augustus 2021 is onze buitenschoolse opvang, onder registratienummer: 309750805, geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Voor meer informatie klik op één van de links onderaan de pagina of mail voor meer informatie naar: directie.kasteelhoeve@catent.nl. Aanmelden voor onze VSO/BSO kan via deze aanmeldlink

Is jullie zoon of dochter al aangemeld op onze buitenschoolse opvang en hebben jullie hier vragen over? Stel ze via het ouderportaal of mail naar: bso.kasteelhoeve@catent.nl of bel met telefoonnummer: 06-10611920.

Praktische links:

Aanmeldlink VSO/BSO Kindcentrum Kasteelhoeve

Leveringsvoorwaarden Catent Kinderopvang

Prijslijst BSO Kindcentrum Kasteelhoeve 2024 (versie 02-2024)

Informatieve links;

Klachtenregeling_Kinderopvang Catent

Klachtenregeling (aanhangsel)

LRK-nummer informatiebrief

Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum Kasteelhoeve

Pedagogisch werkplan BSO Kindcentrum Kasteelhoeve

Veiligheid- en gezondheidsbeleid

Archief (GGD inspectierapporten)

GGD-inspectierapport 02-2024

GGD-inspectierapport 11-2023

GGD-inspectierapport 12-2022

GGD-inspectierapport 11-2021

GGD-inspectierapport 06-2021

Meest gestelde vragen over het Kindcentrum Kasteelhoeve:

  • Welke partijen organiseren de kinderopvang binnen Kindcentrum Kasteelhoeve?

Dagelijks wordt de dag- en peuteropvang verzorgd door Kinderopvang Breed van 7:00 uur tot 18:30 uur. Kinderopvang Breed probeert zo flexibel en kindgericht mogelijk te werken binnen ons kindcentrum. De lokalen zijn warm en kindvriendelijk ingericht en er is een eigen slaapvertrek. De medewerkers binnen ons kindcentrum werken actief samen en zorgen samen voor een doorgaande lijn binnen de thema’s die worden aangeboden, de sociale emotionele vorming, het bewegingsonderwijs en het zorgteam. Voor meer informatie over Kinderopvang Breed kijk op:  De website van ‘Kinderopvang Breed’.

De buitenschoolse opvang wordt dagelijks verzorgd door stichting Kinderopvang St. Catent. Dit betekent in de praktijk dat de Kasteelhoeve zelf de voorschoolse- en naschoolse opvang verzorgd van 7:00-18:30 uur. Een groot aantal medewerkers werken zowel in de buitenschoolse opvang en binnen het onderwijs. Hierdoor kunnen wij zorgen voor vaste en bekende gezichten voor onze kinderen, een goede doorgaande lijn van onderwijs naar buitenschoolse opvang en een herkenbare aanpak hoe wij met elkaar omgaan op de Kasteelhoeve. De kinderen kunnen dagelijks kiezen uit verschillende leuke, creatieve en sportieve activiteiten. Tussendoor zitten de kinderen in kleine stamgroepen, waarin zij samen kunnen genieten van gezonde tussendoortjes en volledige aandacht krijgen van een vaste mentor.

De buitenschoolse opvang wordt dagelijks aangeboden voor kinderen van Kindcentrum Kasteelhoeve. Voor meer informatie over onze buitenschoolse opvang kijk op onze website: Kindcentrum Kasteeloeve (kindcentrumkasteelhoeve.nl)

Interesse of ken je ouders die interesse hebben? Stuur of laat ze een mail sturen met de benodigde gegevens naar directie.kasteelhoeve@catent.nl.

Wat is het LRK-nummer van Kindcentrum Kasteelhoeve?

Iedere kinderopvang in het LRK krijgt een uniek registratienummer; het LRK-nummer. Ouders hebben het LRK-nummer nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Uiteraard heeft Kinderopvang Catent ook een LRK-nummer, namelijk: 309750805. Gebruik dit LRK-nummer bij de aanvraag van uw kinderopvangtoeslag.

Wanneer ontvangen wij het contract voor de BSO van Kindcentrum Kasteelhoeve?

Allereerst heeft u een vooraanmelding ingestuurd. Deze vooraanmelding wordt verwerkt en hierdoor is er een plek gereserveerd. (alleen voor kinderen die zijn ingeschreven op Kindcentrum Kasteelhoeve). Inhoudelijke vragen over de verschillende contracten kunnen vooraf uiteraard verduidelijkt worden. Mail hiervoor naar directie.kasteelhoeve@catent.nl of neem telefonisch contact op met de Kasteelhoeve: 038-3031008 en vraag naar John Berendsen (directeur onderwijs en BSO).