Onze visie

Onze visie

Ontdek hoe we ons op Kindcentrum Kasteelhoeve focussen op een goede relatie met onze leerlingen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect.

Wij staan ervoor dat iedereen zich veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelt binnen ons kindcentrum. Bij Kindcentrum Kasteelhoeve word je gewaardeerd en mag je zijn wie je bent. Wij kijken naar wie het kind is, wat het wil en wat het nodig heeft om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Kinderen krijgen hiervoor de ruimte en worden op een positieve manier gestimuleerd.

Opvoeden doen we samen. Dit gebeurt altijd in verbinding met het kind, de ouder/verzorger en de medewerker. Daarbij vinden wij het belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan en met de wereld om ons heen. Niet alleen voor dit moment, maar ook in de toekomst. Wij begeleiden de kinderen bij hun ontwikkeling als mens, medemens en lid van de maatschappij. Kinderen leren vanuit nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Wij laten ze het plezier en de kracht ervaren van samen spelen, samen werken, samen leren en samen leven, maar vooral ook van samen vieren en samen delen.


Eigentijds onderwijs vanuit een duidelijke structuur

Ambities: Wij geven onderwijs dat eigentijds is, passend is in de wereld van nu met de vaardigheden van deze tijd en gericht op de toekomst.

Speerpunten:

-Vanuit de huidige structuur meer onderwijs op maat, meer differentiatie binnen de basisgroep en voorspelbaar leerkracht gedrag.

-Leerlingen leren presenteren en onderzoeken.

-Leerlingen leren omgaan met de digitale wereld en beheersen de informatievaardigheden.

 

Eigenaarschap

Ambities: Mensen ontwikkelen zich het best wanneer zij gezien worden, zich gekend en gewaardeerd weten en zich veilig voelen.  Leren doe je zelf en voor jezelf.

Speerpunten:

-Leerlingen worden meer betrokken bij hun eigen leerdoelen.

-Leerlingen werken op maat met weektaken en bepalen samen met de leerkracht de inhoud ervan.

-Iedere leerling heeft zijn eigen portfolio.

 

Midden in de wereld

Ambities: Leerlingen leren vanuit nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Ze moeten de ruimte hebben om zich te ontplooien. Ons onderwijs is boeiend.

Speerpunten:

-Leren vanuit een thema bij wereldoriëntatie, waar mogelijk de verbinding zoeken met andere vakgebieden. Begrijpend lezen is verweven in de thema’s.

-Om goed te kunnen leren heeft een leerling een rijke, krachtige, betekenisvolle (context)leeromgeving nodig. We halen de buitenwereld binnen en doen bezoeken in de omgeving.

-Bewegend leren is wekelijks zichtbaar in elke groep, binnen verschillende vakgebieden.  Dit om leerlingen meer lijfelijk te laten ervaren en activeren.

 

Groeien vanuit verbinding

Ambities: Samenwerkend leren.

Ouder, leerling en leerkracht werken samen en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling.

Leerlingen leren met, van en over elkaar.

Speerpunten:

-We voeren gesprekken met ouder en leerling.

-Klassenvergaderingen worden wekelijks gehouden.

-Er is een actieve leerlingenraad.

-Verbindend gezag en KiVa worden levend gehouden in de school.

 

 


Met trots presenteren wij u graag onze schoolposter!

Uitgebreide informatie vindt u in volledige schoolplan en/of ons Jaarverslag/Jaarplan.

 


Kindcentrum Kasteelhoeve heeft een katholieke levensovertuiging. De katholieke levensovertuiging is terug te vinden in de manier waarop wij met kinderen omgaan en in de keuzes die wij maken.

De praktische uitwerking van onze katholieke identiteit zien we in het kindcentrum terug in de verhalen die wij vertellen, in gesprekken en in de manier waarop wij met elkaar omgaan.

Onze kernwaarden:

Onze missie en visie op identiteit leiden tot kernwaarden. Deze kernwaarden zijn richtinggevend voor ons handelen.

  1. Ontwikkeling van ieders talent
  2. Samenwerking vanuit gemeenschap
  3. Lerende organisatie
  4. Zingeving
  5. Verwondering en bewondering
  6. Persoonlijke Verantwoordelijkheid

Op Kindcentrum Kasteelhoeve vinden we het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders naar elkaar omkijken. Dit betekent dat we respect hebben voor elkaar en accepteren dat we allemaal verschillend mogen zijn. Ondanks deze verschillen vinden we de verbinding door met elkaar te leren, delen en vieren. Dit doen we bijvoorbeeld door de feestdagen met elkaar te vieren, maar ook door samen stil te staan bij belangrijke momenten in het leven.